Ovládací a signalizační přístrojeOvládací hlavice, signálky, kontrolky a příslušenství ovládacích a signalizačních přístrojů.