Věrnostní program ELKOV elektro a.s.


Věrnostní program Klub ELKOV je projektem firmy ELKOV elektro a.s.
Členství v klubu je bezplatné.

Jedinou podmínkou pro členství v klubu je vlastnictví partnerské karty, následná registrace a vyslovení souhlasu s podmínkami Klubu ELKOV.

 

Registrace:

 

Zákazník se může registrovat těmito způsoby:

  1. Vyplněním papírového formuláře, který je k dostání na každné z našich poboček. Vyplněný formulář je nutné zaslat na centrálu (poštou nebo předat na příslušné pobočce).
  2. Vyplněním elektronického formuláře a odesláním na centrálu.
  3. Při první registraci na eshopu ( https://eshop.elkov.cz/registrace ).
  4. Pokud již máte přístup na eshop, lze si v nastavení účtu zakřížkovat pole " věrnostní program ".

 

Registrace proběhne nejpozději do 7 dnů od data doručení formuláře. Jako potvrzení o úspěšné registraci obdržíte e-mail s přístupovými údaji k Vašemu účtu.

 

Sbírání bodů:

Body se na konto zákazníka připisují za nákup vybraných produktů. Produkty, jejichž nákupem získá zákazník body naleznete na https://eshop.elkov.cz/ v kategorii "Položky Věrnostního programu".
Body jsou načítány z faktur vystavených od data potvrzení registrace zákazníka do Věrnostního programu a od data zaplacení příslušné faktury.

Při vratce zboží, si ELKOV elektro a.s. vyhrazuje právo odebrání bodů, které byly získány nákupem vráceného zboží.

 

Hodnota 1 bodu = 1 Kč (např. 100 bodů = 100 Kč).

 

 

Čerpání odměn:

Body lze proměnit:
a) za aktuálně nabízené zboží (například dárkové poukazy, nářadí, apod.),

b) formou slevy na nákup v e-shopu.

Odměnu lze vybrat v e-shopu jako samostatný nákup nebo spojením s objednávkou běžného zboží. 

Stav bodů registrovaný zákazník zjistí po přihlášení do e-shopu a to v sekci věrnostní program.

 

Platnost nasbíraných bodů je časově omezena, a to na jeden kalendářní rok (tzn. od 1. 1. do 31. 12.). Body, které nejsou k 31. 1. následujícího roku využity, budou k 1. 2. smazány.

 

Způsob dopravy:

Vybrané zboží bude zákazníkovi doručeno nejpozději do 3 týdnů od vytvoření objednávky a to buď závozem, osobním odběrem na vybrané pobočce nebo přepravní službou.

 

V době vydávání dárkového poukazu nesmí mít zákazník vůči firmě ELKOV elektro a.s. pohledávky po lhůtě splatnosti.

 

 

Podmínky pro získání partnerské karty:

https://www.elkov.cz/partnerska-karta/

 

Ochrana osobních údajů:

Účastník věrnostního programu Klub ELKOV uděluje vstupem do programu společnosti ELKOV elektro a.s. souhlas ke zpracování svých osobních údajů k marketingovým a stati­stickým účelům. Zpracovávání osobních dat a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů v platném znění a data jsou pořizována výhradně za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích společnosti ELKOV elektro a.s.

ELKOV elektro a.s. odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každý člen klubu je v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen jakoukoliv změnu provést a aktualizovat. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou nebo opožděnou informací o změně adresy nenese společnost ELKOV elektro a.s. odpovědnost.

 

Závěrečná ustanovení:

Společnost ELKOV elektro a.s. si vyhrazuje právo na změnu podmínek Věrnostního programu. Zároveň se zavazuje o veškerých změnách pravidel informovat na svých internetových stránkách.

Body připsané na osobní konto člena Klubu ELKOV nejsou převeditelné na jiného člena Klubu ELKOV.

Veškeré výhody poskytované v rámci klubu jsou právně nevymahatelné.

 

 

Společnost ELKOV elektro a. s. si také vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program Klubu ELKOV. Datum ukončení věrnostního programu klubu vyhlásí ELKOV elektro a.s. na internetové stránce www.elkov.cz a také rozešle informaci každému členovi klubu minimálně 1 kalendářní měsíc předem. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží. V případě ukončení věrnostního programu je nutné, aby členové klubu uplatnili body do 2 měsíců od data ukončení činnosti klubu, jinak získané body pozbývají platnosti.

Z účasti ve věrnostním programu jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ELKOV elektro a.s.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.4.2014. Realizace programu podle výše uvedených pravidel bude probíhat v souladu s interním předpisem provozovatele.